3. Skötsel

Den första tiden, och framför allt under nätterna, täckte jag över med fiberduk. Det kanske var bra, det håller ju värmen och fukten. Vattna ordentligt, nån gång i veckan vattnade jag med gödselvatten, en halv hink med hästskit utrört med vatten, fylld till brädden.

Klipp av toppen på plantorna så att de inte blir högre än en meter eller då de har 15-20 stora blad. Om de är lågvuxna kanske man måste klippa vid lägre höjd, det beror nog på omständigheterna. I viket fall som helst så kan då plantan koncentrera sig på att ge stora blad istället för att växa på höjden och sätta blommor. Toppbladen blir ändå bara små, tunna och långsträckta. Men spara och torka alla toppar du klipper bort!

I övrigt använder man allt på plantan, även stjälken. De allra nedersta bladen kan man som regel skippa. De blir blekt gula, läderartade, väldigt skitiga, ibland med fula fläckar osv. Det färska bladet doftar gott och ger en känsla av kåda på händerna när man hanterar dem. Varning för nikotinkick senare under skörd och hantering.

Rensa ogräs som vid vanlig trädgårdsskötsel. Jag kupade jorden på vissa men märkte inte om det gjorde någon skillnad. Jag har inte haft några problem med skadedjur, de kanske inte gillar tobak? Ett av de sista användningsområdena för svenskodlad tobak var faktiskt insektsbekämpning. Gallra om plantorna ändå står för tätt. Flytta om du kan. Ju tidigare man flyttar plantan desto bättre klarar den omställningen. Ibland täckte jag utrymmet mellan plantorna med gräsklipp. Det håller fukten, försvårar för ogräs att rota sig och ger ett bra mikroklimat.

Nästa sida